Címlap

Bejelentési kötelezettség az önkormányzat jegyzőjénél

Érdemes tudni, hogy a 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodás tényét, illetve a külföldi letelepedési szándékot a lakóhely szerint illetékes önkormányzat jegyzőjénél, vagy a konzuli tisztviselőnél be kell jelenteni.

Bővebben...
 

Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség a NAV felé

Amennyiben magyar állampolgárként az EU/EGT valamely országában vagy olyan országban vállalunk munkát, amellyel a kérdést rendező nemzetközi egyezményt kötött Magyarország, főszabályként a munkavégzés helye szerinti állam társadalombiztosítási szabályainak hatálya alá tartozunk. Ennek megfelelően, Magyarországon egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettségünk nincs. A külföldi munkavégzés bejelentését követően, Magyarországon az orvosilag szükséges egészségügyi ellátásokra leszünk jogosultak, melyet a külföldön kiállított Európai Egészségbiztosítási Kártyánkkal, (nem a TAJ- kártyánkkal!) vehetünk igénybe. Tervezett ellátások igénybevételére a kártya nem jogosít.

Bővebben...
 

Bejelentési kötelezettség az OEP felé

Ha TAJ számmal rendelkező magyar állampolgárként, az EU/EGT valamely országában, vagy nemzetközi egyezményes országban munkaviszonyt (biztosítási jogviszonyt) létesítünk, annak létrejöttét követő 15 napon belül, a Kormányhivatalok Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervénél e tényt be kell jelentenünk. Ugyanígy, ha a jogviszony megszűnik, szintén 15 nap áll rendelkezésünkre a bejelentésre.

Bővebben...
 

Munkavállalási engedély. Szükséges vagy sem?

Magyar állampolgárként, az alábbi EU/EGT tagállamokban szabadon, azaz munkavállalási engedély nélkül vállalhatunk munkát:

Bővebben...
 


Babysitter